Välkommen till Mirlex Advokatbyrå

Välkommen till Mirlex Advokatbyrå

Hos oss jobbar specialiserade advokater och jurister. Här hittar du mer information om medarbetarna på Mirlex Advokatbyrå.

Möt våra medarbetare

Terfa Nisébini

Terfa Nisébini

Advokat, VD
E-post: terfa@mirlex.se
Tel: 0707784119

Terfa Nisébini

Terfa Nisébini

Advokat, VD
E-post: terfa@mirlex.se
Tel: 0707784119

Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan november 2015
Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt - särskilt inriktad mot arbetstillstånd, egenföretagare, asyl, uppehållsrätt, anknytning.
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Företagsrätt - särskilt inriktad mot små och medelstora bolag.

Utbildning: Jur.kand vid Stockholms Universitet, 2010
Språk utöver svenska: Engelska och kurdiska..

Eva Barrand

Eva Barrand

Advokat
E-post: eva@mirlex.se
Tel: 0700769573

Eva Barrand

Eva Barrand

Advokat
E-post: eva@mirlex.se
Tel: 0700769573

Verksamhetsområden
Offentlig och privat försvarare
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Utbildning: Jur.kand vid Uppsala Universitet, 2016
Erfarenhet: Har arbetat i Frankrike i 20 år som fransk advokat (s.k. avocat): inriktning: familjerätt, brottmål, allmän praktik.
Språk utöver svenska: Engelska och Franska.

Bahar Shivan

Bahar Shivan

Advokat
E-post: bahar@mirlex.se
Tel: 0764248323

Bahar Shivan

Bahar Shivan

Advokat
E-post: bahar@mirlex.se
Tel: 0764248323

Verksamhetsområden
Offentlig försvarare
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Utbildning: Jur.kand vid Stockholms Universitet, 2018
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på kvinnojour för hedersutsatta kvinnor, Kriminalvården och Migrationsverket.
Språk utöver svenska: Engelska, kurdiska och turkiska.

Diana Haddou

Diana Haddou

Advokat
E-post: diana@mirlex.se
Tel: 0723935638

Diana Haddou

Diana Haddou

Advokat
E-post: diana@mirlex.se
Tel: 0723935638

Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Utbildning: Juristexamen vid handelshögskolan i Göteborgs universitet, januari 2017
Erfarenhet: Har tidigare arbetat som biträdande jurist inom migrations- och familjerätt på en annan byrå. Har även arbetat som juridisk rådgivare inom ideella föreningar.
Språk utöver svenska: arabiska, syrianska/västassyriska och engelska.

Belinda Tan

Belinda Tan

Advokat
E-post: belinda@mirlex.se
Tel: 0707777829

Belinda Tan

Belinda Tan

Advokat
E-post: belinda@mirlex.se
Tel: 0707777829

Verksamhetsområden: Brottmål - målsägandebiträde och särskild företrädare för barnsocialrätt- LVU, LVM, LPT och LRV. Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn Migrationsrätt Socialrätt - LVU, LVM, LPT och LRV
Utbildning: Jur.kand vid Stockholms universitet, 2018
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på annan humanjuridisk advokatbyrå. Verksam som volontär inom flertalet kvinnojourer runt om i landet. Specialiserad inom våld i nära relation.
Språk utöver svenska: Engelska, arabiska och syrianska.

Vian Sendi

Vian Sendi

Biträdande Jurist
E-post: vian@mirlex.se
Tel: +46739056483

Vian Sendi

Vian Sendi

Biträdande Jurist
E-post: vian@mirlex.se
Tel: +46739056483

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn Migrationsrätt Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Utbildning: Jur.kand. Stockholms Universitet
Erfarenhet: Asylhandläggare och beslutsfattare på Migrationsverket. Föredragande jurist Förvaltningsrätten Ideell verksamhet kvinnojour
Språk utöver svenska: Engelska och kurdiska.

Nikolas Wallner

Nikolas Wallner

Biträdande Jurist
E-post: nikolas@mirlex.se
Tel: 0729315006

Nikolas Wallner

Nikolas Wallner

Biträdande Jurist
E-post: nikolas@mirlex.se
Tel: 0729315006

Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Utbildning: Master of Laws (LL.M.) vid Stockholms Universitet, 2013.
Erfarenhet: Har vunnit ett mål i Högsta Domstolen, NJA 2016 s. 30. Tidigare bolagsjurist på ett socialt företag som arbetar med avhopparverksamhet för livsstilskriminella samt stöttar personer fast i utanförskap på grund av antisocial- och beroendeproblematik. Kontaktperson som bistår medlemmar med juridisk rådgivning på Stockholms LS av Sveriges Arbetares Centralorganisation.
Språk utöver svenska: Engelska.

Gona Chalak

Gona Chalak

Biträdande Jurist
E-post: gona@mirlex.se
Tel: +46723942255

Gona Chalak

Gona Chalak

Biträdande Jurist
E-post: gona@mirlex.se
Tel: +46723942255

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn Migrationsrätt Familjerätt Socialrätt
Utbildning: Juristexamen vid Örebro universitet, 2020 samt utbytesstudier i Kanada, 2019.
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på Hyresgästföreningen i Örebro.
Språk utöver svenska: Engelska och kurdiska.

Alisa Jujic

Alisa Jujic

Biträdande Jurist
E-post: alisa@mirlex.se
Tel: 0760938962

Alisa Jujic

Alisa Jujic

Biträdande Jurist
E-post: alisa@mirlex.se
Tel: 0760938962

Verksamhetsområden: Målsägandebiträde, migrationsrätt, familjerätt- vårdnad boende och umgänge med barn, socialrätt- LVU, LVM, LPT och LRV.
Utbildning: Juristexamen vid Örebro universitet, 2019
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på annan byrå med uppdrag inom familjerätt, socialrätt och som målsägandebiträde. Har även arbetat som juridisk rådgivare inom ideella föreningar samt vittnesstöd och kriminalvården.
Språk utöver svenska: Bosniska, serbiska, kroatiska och engelska.

Kijan Karimi

Kijan Karimi

Biträdande Jurist
E-post: kijan@mirlex.se
Tel: 073- 325 32 64

Kijan Karimi

Kijan Karimi

Biträdande Jurist
E-post: kijan@mirlex.se
Tel: 073- 325 32 64

Verksamhetsområden: Brottmål- målsägandebiträde och särskild företrädare för barn Migrationsrätt Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn. Ekonomisk familjerätt- samboavtal, testamente, bodelning Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Utbildning: Politices kandidatexamen vid Uppsala universitet, huvudämne statskunskap, 2010. Jur.kand. vid Uppsala universitet, 2014.
Erfarenhet: Har tidigare arbetat som jurist på Swedbanks Juristbyrå, Familjens Jurist samt Uppsala Stadsmission.
Språk utöver svenska: Engelska och kurdiska..

Elena Lakso Tesáková

Elena Lakso Tesáková

Biträdande Jurist
E-post: elena@mirlex.se
Tel: 072-369 11 22

Elena Lakso Tesáková

Elena Lakso Tesáková

Biträdande Jurist
E-post: elena@mirlex.se
Tel: 072-369 11 22

Verksamhetsområden: Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn. Migrationsrätt. Vårdnad, boende och umgänge med barn. Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV. Tvistemål
Utbildning: Juristexamen/LLM, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2017 Magisterexamen i latin och historia, Masarykuniversitetet, Tjeckien, 1999
Erfarenhet: Tingstjänstgöring, Vänersborg tingsrätt (även Mark- och miljödomstolen), 2018-2020 Lärare i komparativ rätt, Örebro universitet, 2018 Juridisk rådgivare och jourkvinna vid en kvinnojour. Ideellt verksam inom handikapprörelsen (döv- och hörsel)
Språk utöver svenska: Engelska, slovakiska, tjeckiska, ryska, polska, italienska och svenskt teckenspråk

Jacqueline Kanerot

Jacqueline Kanerot

Biträdande Jurist
E-post: jackie@mirlex.se
Tel: 0722-988258

Jacqueline Kanerot

Jacqueline Kanerot

Biträdande Jurist
E-post: jackie@mirlex.se
Tel: 0722-988258

Verksamhetsområden: Asyl- och migrationsrätt Brottmål – Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Utbildning: Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, januari 2021
Erfarenhet: Juristpraktikant på Svenska Röda Korset Juridisk rådgivare inom asyl- och migrationsrelaterade frågor för ideella föreningar
Språk utöver svenska: Engelska och spanska

Linnea Lindström

Linnea Lindström

Biträdande Jurist
E-post: Linnea@mirlex.se
Tel: 073-407 08 69

Linnea Lindström

Linnea Lindström

Biträdande Jurist
E-post: Linnea@mirlex.se
Tel: 073-407 08 69

Verksamhetsområden: Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn. Socialrätt: LPT, LRV, LVU, LVM Familjerätt Migrationsrätt
Utbildning: Juristexamen vid Umeå universitet, januari 2020
Erfarenhet: Föredragande vid Förvaltningsrätten
Språk utöver svenska: Engelska.

Sofia Jannati

Sofia Jannati

Biträdande Jurist
E-post: sofia@mirlex.se
Tel: +46 76 897 38 71

Sofia Jannati

Sofia Jannati

Biträdande Jurist
E-post: sofia@mirlex.se
Tel: +46 76 897 38 71

Verksamhetsområden: Brottmål - målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn, bodelning Socialrätt - LVU, LVM, LPT och LRV Migrationsrätt
Utbildning: Juristexamen vid Uppsala universitet, 2017
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på annan byrå med uppdrag inom familjerätt samt migrationsrätt. Dessförinnan arbetat på kvinnojour för hedersutsatta kvinnor och agerat som vittnesstöd vid Uppsala tingsrätt.
Språk utöver svenska: Persiska och engelska.

Yusuf Gündüz

Yusuf Gündüz

Arbetstillstånds expert
E-post: yusuf@mirlex.se

Yusuf Gündüz

Yusuf Gündüz

Arbetstillstånds expert
E-post: yusuf@mirlex.se

Vår arbetstillstånds expert.

Shadman Yigit

Shadman Yigit

Verksamhetsansvarig
E-post: Shadman@mirlex.se
Tel: 0707784119

Shadman Yigit

Shadman Yigit

Verksamhetsansvarig
E-post: Shadman@mirlex.se
Tel: 0707784119

Verksamhetsansvarig

Inledande rådgivning

Vi erbjuder även våra tjänster på svenska, engelska, arabiska, kurdiska, turkiska, assyriska/syrianska och franska.

Du kan även maila oss din förfrågan redan idag. Vi svarar inom 1-3 arbetsdagar och bokar ett möte. Ange om det gäller Stockholms, Nyköpings, Uppsalas, Örebros- eller Göteborgskontoret.