Välkommen till Mirlex Advokatbyrå.

Välkommen till Mirlex Advokatbyrå.

Hos oss jobbar specialiserade advokater och jurister. Här hittar du mer information om medarbetarna på Mirlex Advokatbyrå.

Möt våra medarbetare

Terfa Nisébini

Terfa Nisébini

Advokat, VD
E-post: terfa@mirlex.se
Tel: 0707784119

Terfa Nisébini

Terfa Nisébini

Advokat, VD
E-post: terfa@mirlex.se
Tel: 0707784119

Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan november 2015
Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt - särskilt inriktad mot arbetstillstånd, egenföretagare, asyl, uppehållsrätt, anknytning.
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Företagsrätt - särskilt inriktad mot små och medelstora bolag.

Utbildning: Jur.kand vid Stockholms Universitet, 2010
Språk utöver svenska: Engelska och kurdiska..

Eva Barrand

Eva Barrand

Advokat
E-post: eva@mirlex.se
Tel: 0700769573

Eva Barrand

Eva Barrand

Advokat
E-post: eva@mirlex.se
Tel: 0700769573

Verksamhetsområden
Offentlig och privat försvarare
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Utbildning: Jur.kand vid Uppsala Universitet, 2016
Erfarenhet: Har arbetat i Frankrike i 20 år som fransk advokat (s.k. avocat): inriktning: familjerätt, brottmål, allmän praktik.
Språk utöver svenska: Engelska och Franska.

Gona Chalak

Gona Chalak

Biträdande Jurist
E-post: gona@mirlex.se
Tel: +46723942255

Gona Chalak

Gona Chalak

Biträdande Jurist
E-post: gona@mirlex.se
Tel: +46723942255

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn Migrationsrätt Familjerätt Socialrätt
Utbildning: Juristexamen vid Örebro universitet, 2020 samt utbytesstudier i Kanada, 2019.
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på Hyresgästföreningen i Örebro.
Språk utöver svenska: Engelska och kurdiska.

Diana Haddou

Diana Haddou

Biträdande Jurist
E-post: diana@mirlex.se
Tel: 0723935638

Diana Haddou

Diana Haddou

Biträdande Jurist
E-post: diana@mirlex.se
Tel: 0723935638

Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Utbildning: Juristexamen vid handelshögskolan i Göteborgs universitet, januari 2017
Erfarenhet: Har tidigare arbetat som biträdande jurist inom migrations- och familjerätt på en annan byrå. Har även arbetat som juridisk rådgivare inom ideella föreningar.
Språk utöver svenska: arabiska, syrianska/västassyriska och engelska.

Bahar Shivan

Bahar Shivan

Biträdande Jurist
E-post: bahar@mirlex.se
Tel: 0764248323

Bahar Shivan

Bahar Shivan

Biträdande Jurist
E-post: bahar@mirlex.se
Tel: 0764248323

Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Utbildning: Jur.kand vid Stockholms Universitet, 2018
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på kvinnojour för hedersutsatta kvinnor, Kriminalvården och Migrationsverket.
Språk utöver svenska: Engelska, kurdiska och turkiska.

Nikolas Wallner

Nikolas Wallner

Biträdande Jurist
E-post: nikolas@mirlex.se
Tel: 0729315006

Nikolas Wallner

Nikolas Wallner

Biträdande Jurist
E-post: nikolas@mirlex.se
Tel: 0729315006

Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Utbildning: Master of Laws (LL.M.) vid Stockholms Universitet, 2013.
Erfarenhet: Har vunnit ett mål i Högsta Domstolen, NJA 2016 s. 30. Tidigare bolagsjurist på ett socialt företag som arbetar med avhopparverksamhet för livsstilskriminella samt stöttar personer fast i utanförskap på grund av antisocial- och beroendeproblematik. Kontaktperson som bistår medlemmar med juridisk rådgivning på Stockholms LS av Sveriges Arbetares Centralorganisation.
Språk utöver svenska: Engelska.

Ilker Aytekin

Ilker Aytekin

Biträdande Jurist
E-post: ilker@mirlex.se
Tel: 0729314998

Ilker Aytekin

Ilker Aytekin

Biträdande Jurist
E-post: ilker@mirlex.se
Tel: 0729314998

Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Ekonomisk familjerätt - boutredning, bouppteckning, arvskifte, testamente
Socialförsäkringsrätt samt arbetsrätt

Utbildning: Jur.kand vid Stockholms universitet, 2018
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på annan advokatbyrå och som utredare på Försäkringskassan
Språk utöver svenska: Engelska och turkiska.

Anna Chorell

Anna Chorell

Biträdande Jurist
E-post: anna@mirlex.se
Tel: 0761440877

Anna Chorell

Anna Chorell

Biträdande Jurist
E-post: anna@mirlex.se
Tel: 0761440877

Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Ekonomisk familjerätt - boutredning, bouppteckning, arvskifte, testamente

Utbildning: Juristexamen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2017.
Erfarenhet: Har tidigare grundat och arbetat på en egen nätbaserad juridisk byrå särskilt inriktad mot familjerätt. Erfarenhet av ideellt arbete från antidiskrimineringsbyrå.
Språk utöver svenska: Engelska.

Vian Sendi

Vian Sendi

Biträdande Jurist
E-post: vian@mirlex.se
Tel: +46739056483

Vian Sendi

Vian Sendi

Biträdande Jurist
E-post: vian@mirlex.se
Tel: +46739056483

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn Migrationsrätt Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Utbildning: Jur.kand. Stockholms Universitet
Erfarenhet: Asylhandläggare och beslutsfattare på Migrationsverket. Föredragande jurist Förvaltningsrätten Ideell verksamhet kvinnojour
Språk utöver svenska: Engelska och kurdiska.

Alisa Jujic

Alisa Jujic

Biträdande Jurist
E-post: alisa@mirlex.se
Tel: 0760938962

Alisa Jujic

Alisa Jujic

Biträdande Jurist
E-post: alisa@mirlex.se
Tel: 0760938962

Verksamhetsområden: Målsägandebiträde, migrationsrätt, familjerätt- vårdnad boende och umgänge med barn, socialrätt- LVU, LVM, LPT och LRV.
Utbildning: Juristexamen vid Örebro universitet, 2019
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på annan byrå med uppdrag inom familjerätt, socialrätt och som målsägandebiträde. Har även arbetat som juridisk rådgivare inom ideella föreningar samt vittnesstöd och kriminalvården.
Språk utöver svenska: Bosniska, serbiska, kroatiska och engelska.

Belinda Tan

Belinda Tan

Biträdande Jurist
E-post: belinda@mirlex.se
Tel: 0707777829

Belinda Tan

Belinda Tan

Biträdande Jurist
E-post: belinda@mirlex.se
Tel: 0707777829

Verksamhetsområden: Brottmål - målsägandebiträde och särskild företrädare för barnsocialrätt- LVU, LVM, LPT och LRV. Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn Migrationsrätt Socialrätt - LVU, LVM, LPT och LRV
Utbildning: Jur.kand vid Stockholms universitet, 2018
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på annan humanjuridisk advokatbyrå. Verksam som volontär inom flertalet kvinnojourer runt om i landet. Specialiserad inom våld i nära relation.
Språk utöver svenska: Engelska, arabiska och syrianska.

Arshad Al-Qaysi

Arshad Al-Qaysi

Assistent/Tolk arabiska
Tel: 0737025273

Arshad Al-Qaysi

Arshad Al-Qaysi

Assistent/Tolk arabiska
Tel: 0737025273

Tolk på arabiska.

Inledande rådgivning

Vi erbjuder även våra tjänster på svenska, engelska, arabiska, kurdiska, turkiska, assyriska/syrianska och franska.

Du kan även maila oss din förfrågan redan idag. Vi svarar inom 1-3 arbetsdagar och bokar ett möte. Ange om det gäller Stockholms, Örebros- eller Göteborgskontoret.

  • CAPTCHA ImageReload Image