Välkommen till Mirlex Advokatbyrå

Välkommen till Mirlex Advokatbyrå

Hos oss jobbar specialiserade advokater och jurister. Här hittar du mer information om medarbetarna på Mirlex Advokatbyrå.

Möt våra medarbetare

Terfa Nisébini

Terfa Nisébini

Advokat, VD
Notarius Publicus i Nyköping, Södermanlands län
E-post: terfa@mirlex.se
Tel: 0707784119

Terfa Nisébini

Terfa Nisébini

Advokat, VD
Notarius Publicus i Nyköping, Södermanlands län
E-post: terfa@mirlex.se
Tel: 0707784119

Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan november 2015
Verksamhetsområden
Företagsrätt - särskilt inriktad mot små och medelstora bolag.
Målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn
Migrationsrätt - asyl samt tillståndsfrågor
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Internationell familjerätt - olovligt bortförande och kvarhållande av barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Utbildning: Jur.kand vid Stockholms Universitet, 2010
Erarenhet: Tidigare arbete på advokatbyrå, jurist i egen regi t om 2015, ledamot av advokatsamfundet sedan nov 2015, grundare av Mirlex Advokatbyrå 2016, fd Notarius Publicus av Göteborg / Öckerö och Partille
Språk utöver svenska: Engelska och kurdiska..

Diana Haddou

Diana Haddou

Advokat
E-post: diana@mirlex.se
Tel: 0723935638

Diana Haddou

Diana Haddou

Advokat
E-post: diana@mirlex.se
Tel: 0723935638

Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Utbildning: Juristexamen vid handelshögskolan i Göteborgs universitet, januari 2017
Erfarenhet: Har tidigare arbetat som biträdande jurist inom migrations- och familjerätt på en annan byrå. Har även arbetat som juridisk rådgivare inom ideella föreningar.
Språk utöver svenska: arabiska, syrianska/västassyriska och engelska.

Nikolas Wallner

Nikolas Wallner

Biträdande Jurist
E-post: nikolas@mirlex.se
Tel: 0729315006

Nikolas Wallner

Nikolas Wallner

Biträdande Jurist
E-post: nikolas@mirlex.se
Tel: 0729315006

Verksamhetsområden
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Migrationsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV

Utbildning: Master of Laws (LL.M.) vid Stockholms Universitet, 2013.
Erfarenhet: Har vunnit ett mål i Högsta Domstolen, NJA 2016 s. 30. Tidigare bolagsjurist på ett socialt företag som arbetar med avhopparverksamhet för livsstilskriminella samt stöttar personer fast i utanförskap på grund av antisocial- och beroendeproblematik. Kontaktperson som bistår medlemmar med juridisk rådgivning på Stockholms LS av Sveriges Arbetares Centralorganisation.
Språk utöver svenska: Engelska.

Alisa Jujic

Alisa Jujic

Biträdande Jurist
E-post: alisa@mirlex.se
Tel: 0760938962

Alisa Jujic

Alisa Jujic

Biträdande Jurist
E-post: alisa@mirlex.se
Tel: 0760938962

Verksamhetsområden: Målsägandebiträde, migrationsrätt, familjerätt- vårdnad boende och umgänge med barn, socialrätt- LVU, LVM, LPT och LRV.
Utbildning: Juristexamen vid Örebro universitet, 2019
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på annan byrå med uppdrag inom familjerätt, socialrätt och som målsägandebiträde. Har även arbetat som juridisk rådgivare inom ideella föreningar samt vittnesstöd och kriminalvården.
Språk utöver svenska: Bosniska, serbiska, kroatiska och engelska.

Kijan Karimi

Kijan Karimi

Biträdande Jurist
E-post: kijan@mirlex.se
Tel: 073- 325 32 64

Kijan Karimi

Kijan Karimi

Biträdande Jurist
E-post: kijan@mirlex.se
Tel: 073- 325 32 64

Verksamhetsområden: Brottmål- målsägandebiträde och särskild företrädare för barn Migrationsrätt Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn. Ekonomisk familjerätt- samboavtal, testamente, bodelning Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Utbildning: Politices kandidatexamen vid Uppsala universitet, huvudämne statskunskap, 2010. Jur.kand. vid Uppsala universitet, 2014.
Erfarenhet: Har tidigare arbetat som jurist på Swedbanks Juristbyrå, Familjens Jurist samt Uppsala Stadsmission.
Språk utöver svenska: Engelska och kurdiska..

Elena Lakso Tesáková

Elena Lakso Tesáková

Biträdande Jurist
E-post: elena@mirlex.se
Tel: 072-369 11 22

Elena Lakso Tesáková

Elena Lakso Tesáková

Biträdande Jurist
E-post: elena@mirlex.se
Tel: 072-369 11 22

Verksamhetsområden: Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn. Migrationsrätt. Vårdnad, boende och umgänge med barn. Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV. Tvistemål
Utbildning: Juristexamen/LLM, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2017 Magisterexamen i latin och historia, Masarykuniversitetet, Tjeckien, 1999
Erfarenhet: Tingstjänstgöring, Vänersborg tingsrätt (även Mark- och miljödomstolen), 2018-2020 Lärare i komparativ rätt, Örebro universitet, 2018 Juridisk rådgivare och jourkvinna vid en kvinnojour. Ideellt verksam inom handikapprörelsen (döv- och hörsel)
Språk utöver svenska: Engelska, slovakiska, tjeckiska, ryska, polska, italienska och svenskt teckenspråk

Sofia Jannati

Sofia Jannati

Biträdande Jurist
E-post: sofia@mirlex.se
Tel: +46 76 897 38 71

Sofia Jannati

Sofia Jannati

Biträdande Jurist
E-post: sofia@mirlex.se
Tel: +46 76 897 38 71

Verksamhetsområden: Brottmål - målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn, bodelning Socialrätt - LVU, LVM, LPT och LRV Migrationsrätt
Utbildning: Juristexamen vid Uppsala universitet, 2017
Erfarenhet: Har tidigare arbetat på annan byrå med uppdrag inom familjerätt samt migrationsrätt. Dessförinnan arbetat på kvinnojour för hedersutsatta kvinnor och agerat som vittnesstöd vid Uppsala tingsrätt.
Språk utöver svenska: Persiska och engelska.

Roshan Yigit

Roshan Yigit

Biträdande Jurist
Tjänstledig till och med 31 mars 2023

Roshan Yigit

Roshan Yigit

Biträdande Jurist
Tjänstledig till och med 31 mars 2023

Verksamhetsområden: Migrationsrätt Arbetsrätt Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn
Utbildning: Juristexamen vid Göteborgs Universitet, 2022.
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet från arbete på advokat- och juristbyrå samt som handläggare och utredare på statlig myndighet.
Språk utöver svenska: Engelska och kurdiska

Tina Braimok

Tina Braimok

Biträdande Jurist
E-post: tina@mirlex.se
Tel: 070-140 93 70

Tina Braimok

Tina Braimok

Biträdande Jurist
E-post: tina@mirlex.se
Tel: 070-140 93 70

Verksamhetsområden: Brottmål – målsägandebiträde, särskild företrädare för barn Migrationsrätt – uppehålls- & arbetstillstånd, asyl, anknytning, förvar Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Utbildning: Juristexamen vid Stockholms universitet, mars 2022 Pol.kand. examen – inriktning statsvetenskap & nationalekonomi, jan 2016
Erfarenhet: Har lång erfarenhet av att arbeta på humanjuridisk advokatbyrå som advokatsekreterare och kansliansvarig samt arbetat som juridisk rådgivare inom ideella föreningar. Har sedan examen arbetat på Migrationsverket med att fatta beslut och föredra ärenden enligt utlänningslagen gällande uppehålls- & arbetstillstånd.
Språk utöver svenska: Assyriska (öst), arabiska, svenska och engelska

Yusuf Gündüz

Yusuf Gündüz

Advokatassistent/tillståndsärenden
E-post: yusuf@mirlex.se

Yusuf Gündüz

Yusuf Gündüz

Advokatassistent/tillståndsärenden
E-post: yusuf@mirlex.se

Advokatassistent/tillståndsärenden

Inledande rådgivning

Inledande rådgivningsavgift 2022 är 2000 kr
Om det gäller önskemål gällande offentligt biträde i asyl, LVU, målsägandebiträde eller offentlig försvarare vid misstanke av brott utgår ingen taxa. Likaså utgår ingen taxa vid förfrågan om ombud eller biträde i fråga om vårdnad boende och umgänge. Viktigt att framföra vad saken gäller vid förfrågan.

Vi erbjuder även våra tjänster på svenska, engelska, arabiska, kurdiska, turkiska, assyriska/syrianska och franska.

Du kan även maila oss din förfrågan redan idag. Vi svarar inom 1-3 arbetsdagar och bokar ett möte. Ange om det gäller Stockholms, Nyköpings, Uppsalas, Örebros- eller Göteborgskontoret.