Samtliga av våra advokater och jurister är specialiserade på migrationsrätt. Vi arbetar med frågor om uppehållstillstånd på grund av asyl, anknytning, arbetstillstånd men även med svenskt medborgarskap och uppehållsrätt för EES-medborgare. Vi har med stor framgång hjälpt många klienter som sökt uppehållstillstånd i Sverige.

Våra medarbetare på Mirlex Advokatbyrå talar flera olika språk. Vi kan erbjuda hjälp på svenska, engelska, arabiska, kurdiska, turkiska, assyriska/syrianska och franska.

 

Asyl
Om du söker asyl i Sverige har du oftast rätt till ett offentligt biträde som hjälper dig att tillvarata dina rättigheter som asylsökande. Då står staten för kostnaderna. Om du inte gör ett aktivt val av biträde kommer du tilldelas ett offentligt biträde av Migrationsverket. Vid önskemål av biträde, om du vill anlita oss, anger du namn och kontaktuppgifter till Mirlex Advokatbyrå och aktuell medarbetare i samband med att du ansöker om asyl.

 

Arbetstillstånd
Om någon som inte är medborgare i ett EES-land vill arbeta i Sverige behöver den ha arbetstillstånd. Vi guidar dig genom hela processen för att ansöka om arbetstillstånd för dig själv eller, om du är arbetsgivare, dina blivande arbetstagare. Vi säkerställer att du uppfyller samtliga krav som ställs på dig. I de fall du är arbetstagare och vill arbeta i Sverige behöver du ha fått ett anställningserbjudande av en arbetsgivare.

 

Anknytning
När människor flyttar över världen skiljs ibland familjemedlemmar från varandra. I andra fall uppstår nya familjeband över gränserna. Vi kan bistå vid ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning oavsett om det rör dig själv, dina barn, din make/maka/sambo eller andra. I vissa fall måste anknytningspersonen, den som bor i Sverige, visa att den uppfyller vissa krav på att kunna försörja den person som ansöker om uppehållstillstånd.

 

Svenskt medborgarskap
Du som har bott i Sverige en viss tid kan ansöka om svenskt medborgarskap. När du har fått svenskt medborgarskap räknas du som svensk och får bland annat rätt att rösta i allmänna val och ansöka om svenskt pass. Hur lång tid du ska ha bott i Sverige varierar beroende på olika omständigheter men huvudregeln är att du ska ha haft hemvist i Sverige i minst fem år och ha permanent uppehållstillstånd. Vi hjälper dig gärna med din ansökan om svenskt medborgarskap och säkerställer att du lever upp till de krav som ställs.

 

Visum
För att besöka Sverige krävs ofta visum, beroende på vilket land du är medborgare i. Om du vill besöka någon i Sverige eller komma hit som turist och behöver visum kan vi bistå dig vid ansökan. För att se vilka länder vars medborgare behöver visum för att besöka Sverige, se https://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration-och-asyl/lander-vars-medborgare-behover-visum-for-inresa-i-sverige

 

Överklagande
Om du har fått ett avslagsbeslut hjälper vi dig att överklaga beslutet. Det är då viktigt att du är medveten om att beslut i vanliga fall ska överklagas senast tre veckor från det att du har mottagit beslutet. Kontakta oss i god tid så vi hinner handlägga och gå igenom beslutet tillsammans inför överklagandet.