Relationen mellan en arbetsgivare och en arbetstagare regleras inom ett lagområde benämnt arbetsrätt. Mirlex Advokatbyrå företräder dig som hamnat i en arbetsrättslig tvist.

 

Arbetstagare
Som arbetstagare/anställd i Sverige ses du som en svagare part vilket ger dig många rättigheter i lagstiftningen. Men bara om du själv hävdar dina rättigheter. Det finns ingen polis eller andra myndigheter som ser till att arbetsgivaren följer arbetsrätten.

Har du blivit uppsagd eller avskedad? Har du fått en lägre lön än vad som står i ditt anställningsavtal eller kollektivavtalet på din arbetsplats? Får du ingen semesterersättning/lön/helgtillägg eller tillägg för obekväm arbetstid? Jobbar du fler timmar än du får lön för, eller färre timmar än vad som står i ditt anställningsavtal? Kontakta Mirlex Advokatbyrå för hjälp att hävda dina rättigheter.

 

Rättshjälp
Du som beräknas tjäna under 260 000 kr det närmaste året och inte är medlem i en facklig organisation kan få ekonomiskt stöd, rättshjälp, om du hamnar i en arbetsrättslig tvist som arbetstagare.

 

Arbetsgivare
Har du fått en begäran om förhandling enligt medbestämmandelagen från en facklig organisation? Undrar du om hur ett anställningsavtal bör utformas? Funderar du på att säga upp eller avskeda en anställd? Vi kan hjälpa dig att undvika onödiga kostnader.